โŽ Ethiopiรซ ’15-nu

ALELTU – In februari 2015 heeft MediaMundial in Aleltu (een dorp in Ethiopiรซ 60 km van de hoofdstad) een eerste mediatheek gerealiseerd. Deze mediatheek is een onderdeel van de Tekle Haimanootschool. Er is gedurende twee jaar gebouwd, waarna de mediatheek zal worden ingericht met onder andere computers, meubels en ander materiaal. Naast de bouw van de mediatheek, is ook een schooltuin aangelegd. We werken aan een vervolg op dit project.

PROJECTINFORMATIE

Doelstelling:

In samenwerking met Stichting Gaan en Doen bouwen en inrichten mediatheek en schooltuin Tekle Haimanootschool in Aleltu.

Partner(s):

Te werven gelden:

Volgt

ET Ethiopian Birr
16 jun · CurrencyRate · EUR
CurrencyRate.Today
Check: 16 Jun 2024 06:05 UTC
Latest change: 16 Jun 2024 06:00 UTC
API: CurrencyRate
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
โšกYou can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates๐Ÿš€

ETHIOPIร‹


Ethiopiรซ heeft ruim 108 miljoen inwoners en is een lappendeken van etnische groepen. De grootste groepen zijn de Oromo, Amhara, Somali, Tigray en Sidamo. Van de vele talen die er gesproken worden is Amhaars de meest gangbare taal. Ook religieus is Ethiopiรซ een gevarieerd land: 40% is orthodox christen, 34% moslim, 19% protestant. Ethiopiรซrs is nog niet enorm verstedelijkt. Slechts 20% woont in steden. Addis Abeba is wel een van de grootste steden in Oost-Afrika. Ethiopiรซrs zijn gemiddeld erg jong: 43% is jonger dan 15 jaar (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023).

2015

In samenwerking met Stichting Gaan en Doen en de Wolfert van Borselen is de Tekle Haimanootschool in Aleltu geschilderd en is er een aanvang gemaakt met de bouw van een mediatheek, een klaslokaal en een toilettengroep bij deze school.

VIDEO

2016

In maart en in mei van dit jaar zijn de werkzaamheden van 2015 in samenwerking met Stichting Gaan en doen en de Wolfert van Borselen op deze school voortgezet.

2017

In maart van dit jaar zijn de werkzaamheden voortgezet in samenwerking met de Stichting Gaan en Doen en de Wolfert van Borselen.

FOTO’S

2018

In maart van dit jaar is het werk opgeleverd in samenwerking met de Stichting Gaan en Doen en de Wolfert van Borselen en is er gestart met de bouw van een kantine bij de school. De school is elk jaar geschilderd en heeft een mediatheek, een lokaal en een toilettengroep erbij gekregen.

2019

Vanwege de politieke onrust in Ethiopiรซ is het niet verantwoord geweest daar naartoe te gaan en is er een schenking gedaan van โ‚ฌ9000,- om de leerlingen te eten en te drinken te geven, omdat er een hongersnood dreigde in dat dorp.

VIDEO

2023

We werken aan een vervolg op dit project.

STATUS: IN UITVOERING

Realisatie
75%