โœ… Gambia ’18-20/24

TANJI – Op 28 februari 2018 vertrok een eerste groep van 18 personen vanuit Maastricht Aken Luchthaven naar de hoofdstad van Gambia, Banjul. Uiteindelijke doel: het uitvoeren van een renovatieplan op de Ousman Bun Affan Basic Cycle and Senior Secondary School en het bouwen van de allereerste schoolbibliotheek van Gambia in Tanji, de ‘Wolfert Ousman Media Library’. Dit project in Gambia heeft in 2024 een vervolg gekregen op de Tanji Lower Basic School.

Dit project in Gambia omvat de renovatie van de Ousman Bun Affan Basic Cycle and Senior Secondary School in Tanji, het plaatsen van een nieuw dak met zonnepanelen, het leveren en plaatsen van meubilair in de vorm van 50 schoolbanken en, in samenwerking met lokale arbeiders, de bouw van een mediatheek.

Met behulp van de op het dak geplaatste zonnepanelen is er elektriciteit en kunnen de laptops in de klaslokalen worden gebruikt. Voor het gebruik van de laptops werden instructielessen gegeven.

Foto: Barbara Somers
Foto: Barbara Somers

Voor de bouw van de mediatheek werden met de hand 4000 stenen gemaakt met cement, water en zand.

PROJECTINFORMATIE

Doelstelling:

Uitvoeren renovatieplan en de allereerste schoolbibliotheek van Gambia bouwen in het kleine kustplaatsje Tanji.

Partner(s):

Tweetalig Rotterdam

Geworven:

โ‚ฌ44360

GM Gambian Dalasi3,262,055
25 jul · CurrencyRate · EUR
CurrencyRate.Today
Check: 25 Jul 2024 18:05 UTC
Latest change: 25 Jul 2024 18:00 UTC
API: CurrencyRate
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
โšกYou can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates๐Ÿš€

GAMBIA

Serekunda
Current weather
-ยบ
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-

Gambia is een relatief klein land, maar dichtbevolkt (ruim 2 miljoen inwoners). De belangrijkste stammen zijn vergelijkbaar met die in Senegal: Malinke, Wolof, Fulani, Diola en Soninke. De Gambianen spreken Engels maar ook diverse lokale talen zoals Mandinka en Wolof. De bevolking is grotendeels moslim, slechts 5% is christelijk. De bevolkingsgroei behoort tot de hoogste van Afrika. Liefst twee derde van de bevolking is jonger dan 30 jaar, een derde is zelfs jonger dan 15 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023).

2018

In maart van dit jaar is in samenwerking met de Stichting Work in Company, nu Kairoh Garden Foundation en de Wolfert van Borselen de renovatie gestart van de Ousman Bun Affan Basic Cycle and Senior Secondary School in Tanji.

2019

In maart van dit jaar is in samenwerking met stichting Wilde Ganzen, Ousman Bun Affan Basic Cycle and Senior Secondary School en de Wolfert van Borselen de school opgeleverd: de wanden zijn gestuct en geverfd. Er is een nieuw dak geplaatst met een ijzeren frame en zonnepanelen en er is een aanvang gemaakt met de bouw van een mediatheek.

Geworven:

โ‚ฌ 21117

GM Gambian Dalasi1,552,859
25 jul · CurrencyRate · EUR
CurrencyRate.Today
Check: 25 Jul 2024 18:05 UTC
Latest change: 25 Jul 2024 18:00 UTC
API: CurrencyRate
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
โšกYou can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates๐Ÿš€

Geworven:

โ‚ฌ 23243

GM Gambian Dalasi1,709,196
25 jul · CurrencyRate · EUR
CurrencyRate.Today
Check: 25 Jul 2024 18:05 UTC
Latest change: 25 Jul 2024 18:00 UTC
API: CurrencyRate
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
โšกYou can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates๐Ÿš€

ONTWERP

FOTO’S 2018

PROJECTVERSLAG 2018

Lees hier het complete projectverslag 2018.

2020

De mediatheek is afgebouwd en opgeleverd. Een sleutel klaar gebouw is in eigen bouwstijl neergezet met de financiรซle middelen verworven door de leerlingen van de Wolfert van Borselen en gebouwd door lokale arbeiders met de hulp van de Wolfert leerlingen en die van de Ousman Bun Affan Basic Cycle and Senior Secondary School.

FOTO’S 2020

STATUS: AFGEROND.

Realisatie
100%

IN 2024 EEN NIEUW PROJECT

Dit project in Gambia krijgt een vervolg in 2024 op de Tanji Lower Basic School. Op de Tanji Lower Basic School zal worden gewerkt aan het verbeteren/opknappen en realiseren van diverse faciliteiten, zoals het vergroten/opzetten van een mediatheek. Klik op onderstaand logo voor meer informatie over de school.

PROJECTINFORMATIE

Doelstellingen:

  1. Schoolmeubilair: kapot meubilair repareren en extra meubilair maken. Het huidige meubilair is onvoldoende waardoor kinderen samen op een stoel moeten zitten.
  2. Uitbreiding van de bibliotheek; dit is nu een krappe ruimte waar maximaal 20 kinderen tegelijk in kunnen, terwijl de klassen 50 kinderen tellen.
  3. Verven en decoreren omheining (binnen en buitenkant).
  4. Aanleggen van een playground op het schoolplein. Dit is nu die een kale zandvlakte.
  5. Aanleggen omheining van de schooltuinen.

Partner(s):

Tweetalig Rotterdam

FOTO’S 2023

Geworven:

โ‚ฌ10.026,41

GM Gambian Dalasi737,271
25 jul · CurrencyRate · EUR
CurrencyRate.Today
Check: 25 Jul 2024 18:05 UTC
Latest change: 25 Jul 2024 18:00 UTC
API: CurrencyRate
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
โšกYou can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates๐Ÿš€

VIDEO UPDATE 2024

STATUS: IN UITVOERING…

Realisatie
85%