Privacyverklaring

Versie 231107.

Ons webadres is: https://mediamundial.nl.

Stichting MediaMundial verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Stichting MediaMundial. Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting MediaMundial gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door te voldoen aan onze verantwoordingsplicht (accountability) levert Stichting MediaMundial een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

1. Verantwoordelijke


Stichting MediaMundial is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Stichting MediaMundial vindt het van essentieel belang dat persoonlijke gegevens en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Hou er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te contoleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van jouw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting MediaMundial) maakt.

Ben je het niet eens met hoe Stichting MediaMundial met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact met ons door ons een email te sturen met betrekking tot de privacyverklaring. Komt je er met Stichting MediaMundial niet uit, dan kan je een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

2. Technische beveiliging


Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting MediaMundial passende beveiligingstechnologie toe. Als je je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Stichting MediaMundial neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?


Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier verzenden, nemen we het IP-adres op voor spambeveiliging. We nemen ook het e-mailadres op en kunnen mogelijk andere persoonlijke gegevens opnemen die zijn ingevuld in de formuliervelden.

Stichting MediaMundial verzamelt verschillende categorieรซn persoonsgegevens van opdrachtgever, begeleiders opdrachtgever, deelnemer(s), ouder(s)/verzorger(s) van deelnemer(s) die minderjarig zijn en van thuisblijvers (te waarschuwen in geval van nood). Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het organiseren, begeleiden en uitvoeren van de door Stichting MediaMundial aangeboden projecten. Dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats);
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer(s);
 • gegevens reisdocument (zoals nummer en geldigheid)
 • eventueel relevante bijzonderheden die van belang zijn indien wordt deelgenomen aan รฉรฉn van de projecten;
 • handtekening(en) voor bevestiging opdracht/deelname;
 • bankrekeningnummer (IBAN) opdrachtgever;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).

Stichting MediaMundial verzamelt (persoons)gegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting MediaMundial ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

4. Waar we uw gegevens voor gebruiken


Alle verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld binnen Stichting MediaMundial om noodzakelijke acties op basis van de formulierinzending en je bericht en/of verzoek uit te voeren.

Stichting MediaMundial verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het voeren van de administratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een (eventuele) nieuwsbrief, promotie en wervingsdoeleinden;
 • het bevragen van geรฏnteresseerden in Stichting MediaMundial;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische of statistische doeleinden.

5. Hoelang we uw gegevens bewaren


Stichting MediaMundial bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

6. Derden


Onze website maakt gebruik van de betaaldiensten van de Rabobank. Het privacy statement van de Rabobank vind je hier: https://www.rabobank.nl/privacy/privacy-statement. Voor het afhandelen van je donatie word je doorgeleid naar de beveiligde betaalomgeving van je eigen bank.

We gebruiken ReCaptcha voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Hun voorwaarden en condities hier: https://policies.google.com/terms?hl=nl.

We gebruiken Google Sitekit voor het analyseren van het gebruik van onze website en Google Fonts voor open-source fonts and icons. Het privacybeleid van deze Google producten en diensten is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Voor de integratie van video content maken we gebruik van de diensten van YouTube. Hun privacy statement is hier te vinden: https://www.youtube.com/intl/ALL_nl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

Smush stuurt afbeeldingen naar de WPMU DEV-servers om ze te optimaliseren voor gebruik op het web. Dit omvat de overdracht van EXIF-gegevens. De EXIF-gegevens worden ofwel gestript of weer ongewijzigd mee terug verzonden. Het wordt niet opgeslagen op de WPMU DEV-servers. Smush maakt gebruik van het StackPath Content Delivery Network (CDN). StackPath kan webloginformatie van sitebezoekers gedurende 7 dagen opslaan, inclusief IP-adressen, UA, verwijzer, locatie en ISP-info. Bestanden en afbeeldingen die door het CDN worden geserveerd, kunnen worden opgeslagen en geserveerd vanuit andere landen. Het privacybeleid van StackPath is hier te vinden: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement.

Een additioneel overzicht van informatiedeling met derden en bijbehorende privacy statements/voorwaarden is te vinden in ons Cookiebeleid: https://mediamundial.nl/cookiebeleid-eu/.

7. Cookiebeleid


Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies helpen ons om het gebruik van de website te analyseren en uw gebruikservaring te verbeteren.

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en jouw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Lees hier meer over ons cookiebeleid dat van toepassing is op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.