Missie en visie

De missie van MediaMundial is om jonge mensen bewust te maken van hun eigen positie in de wereld en ze te inspireren om individueel en/of collectief een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen mensen, culturen en landen om te komen tot duurzame gelijkwaardige relaties.

Met deze missie brengt MediaMundial een verandering teweeg in de reflectie van jongeren op zichzelf en op de samenleving waarin ze wonen en die daarbuiten. Deze bewustwording moet ertoe leiden dat deze jongeren komen tot een adequate wederkerige relatie met anderen uit vreemde culturen, waarin geven en nemen een rol spelen. Daarnaast is het belangrijk dat beide partijen zich bewust zijn van hun eigen doelen en talenten en elkaar met respect behandelen.

Doelstellingen

Het voornaamste doel van MediaMundial is om met Nederlandse jongeren en scholieren mediatheken te bouwen in alle uithoeken van de wereld, voornamelijk op plaatsen waar de technische ontwikkeling en de digitale wereld relatief onbekend zijn. Hiermee wil de stichting een bescheiden bijdrage leveren in de ontwikkeling van de mondiale kennis van gemeenschappen en bruggen bouwen tussen de diverse werelden. Daarnaast wil zij voor het bevorderen van de sociale cohesie speeltuinen aanleggen en sportcentra bouwen.

Kernwaarden

  • Nieuwsgierig en gelijkwaardig

    Het leren hoe je met diversiteit kunt omgaan om tot een duurzame gelijkwaardige en eerlijke wereld te komen staat bij ons centraal.

  • Open en respectvol

    Duurzame interculturele relaties aangaan in vertrouwen en met respect voor elkaar.

  • Betrokken en solidair

    Onvoorwaardelijk delen van materiรซle en immateriรซle zaken.