Verantwoording ANBI

Sinds 11 augustus 2021 is MediaMundial officieel een stichting (zonder winstoogmerk). Per 1 november 2022 heeft MediaMundial de ANBI-status. Bestuursleden krijgen geen financiรซle vergoeding en zetten zich volledig vrijwillig in voor de stichting en haar doelstellingen.

MediaMundial heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. 

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status.

Zo moet een goed doel onder andere haar contactgegevens, beleidsplan, financiรซle gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

MediaMundial voldoet aan de volgende voorwaarden van de Belastingdienst inzake de ANBI-status:

 • Algemeen nut

  De stichting zet zich in voor het algemeen nut en de uitgaven van de instelling komen (nagenoeg) geheel ten goede aan het algemeen nut.

 • Geen winstoogmerk

  MediaMundial heeft geen winstoogmerk. Eventuele positieve resultaten op projecten worden gebruikt om de doelstellingen van de stichting te bereiken en de continuรฏteit van de stichting te borgen.

 • Vrijwillige inzet bestuur (en ambassadeurs)

  Bestuursleden (en ambassadeurs) krijgen geen financiรซle vergoeding en zetten zich volledig vrijwillig in voor de stichting en haar doelstellingen.

 • Beschikking vermogen stichting

  Binnen de instelling mag geen enkel persoon over het vermogen van de instelling beschikken als het ware het zijn eigen vermogen is.

 • Besteding batig saldo bij opheffing

  Ten tijde van ontbinding van de instelling moet het batig saldo (het geld dat overblijft na liquidatie) ten goede komen aan ANBI met een gelijksoortige doelstelling. In onze statuten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot ‘ontbinding en vereffening’ en de besteding van een eventueel batig saldo bij opheffing aan een algemeen nut beogende instelling.

 • Openbare verantwoording en transparantie

  MediaMundial maakt informatie openbaar (via internet) omtrent haar functioneren.

 • ANBI-statuten

  De statuten van MediaMundial zijn notarieel opgesteld en voldoen aan de voorwaarden ‘Inrichting ANBI-statuten’. De akte van oprichting en statuten zijn online te raadplegen via de Kamer van Koophandel.

Eigen beheer

Met betrekking tot de bedrijfsvoering van MediaMundial geldt dat de volgende operationele activiteiten in eigen beheer worden uitgevoerd:

 • Administratie en boekhouding

 • Vormgeving en functionaliteit website

 • Beheer en onderhoud website

 • Foto’s, inclusief eventuele bewerking

 • Video’s, inclusief eventuele montage en (post)productie

 • Publicaties website en sociale media

Operationele kosten

Hier tegenover maakt de stichting wel zakelijke kosten die moeten worden gefinancierd:

 • Voorbereidings- en projectkosten

 • Bankkosten

 • Softwarebenodigdheden

 • Communicatie- en internetkosten

 • Kantoorbenodigdheden

PUBLICATIE VERPLICHTE GEGEVENS ANBI

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren:

 1. Naam:
  Stichting MediaMundial
 2. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of Fiscaal nummer:
  862928114
 3. Contactgegevens:
  Louis Pregerkader 282
  3071 AZ Rotterdam
  e: info@mediamundial.nl
  website: www.mediamundial.nl
  IBAN: NL47RABO0199105774
 4. De bestuurssamenstelling (per 9 mei 2022):
  Voorzitter: Henna Henriรซtte Simson
  Secretaris: Maria Sabine van Sorgen
  Penningmeester: Sander Sparenberg
  Lid: Niek van Maaren
 5. Beleidsplan:
  Zie hier
 6. Beloningsplan:
  Niet van toepassing. Er is geen financiรซle vergoeding, aangezien er uitsluitend en alleen vrijwilligers actief zijn.
 7. De doelstelling (c.f. art. 2 Statuten):
  Artikel 2
  De stichting heeft ten doel:
  a. het oprichten van mediatheken in ontwikkelingslanden;
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  โ€“ Activiteitenoverzicht 2023
  โ€“ Activiteitenoverzicht 2022
  โ€“ Activiteitenoverzicht 2021
 9. Een financiรซle verantwoording:
  โ€“ Jaarrekening 2023
  โ€“ Jaarrekening 2022
  โ€“ Jaarrekening 2021