๐Ÿ…Ambassadeurs

ROTTERDAM – Het bestuur van MediaMundial wordt vanaf 2023 ondersteund door ambassadeurs die rechtstreeks onder het bestuur vallen en verantwoordelijk zijn voor de financiering en bemensing van projecten. Er zijn inmiddels oriรซnterende gesprekken geweest met drie ambassadeurs in spรฉ (ex-deelnemers van projecten in Suriname, Ethiopiรซ en Gambia). We verwelkomen Gijs Berk en Lennart Dirks.

“Wij zijn Lennart en Gijs, de projectleiders van het mediatheekplan in Assin-Nkran in Ghana. Na onze bijdrage aan het Ethiopiรซ project in Aleltu wilden we graag meer betekenen voor educatie en ontwikkeling op plekken die het het meest kunnen gebruiken.”

“We zijn dankbaar dat deze mooie stichting ons de kans geeft om als projectleiders in Ghana de ontwikkeling van een gemeenschap te verbeteren. Ook willen we andere vrijwilligers inspireren om sociaal bij te dragen aan gemeenschappen die minder mogelijkheden hebben.”

Uitbreiding netwerk

In de komende drie jaar wil MediaMundial haar netwerk uitbreiden door ambassadeurs aan te stellen en contact op te nemen met stichtingen en scholen die samen willen werken om haar doelstellingen te realiseren. De stichting denkt aan scholen in Zuid-Afrika, Zimbabwe, Zambia en Senegal. Voor deze landen is gekozen vanwege de grote behoefte aan volwaardig onderwijs in de dorpen en omdat het realiseren van dit plan via Biblionef makkelijker haalbaar is.